Plán prací

Práce Zodpovědnost

1. Práce v lese:

- údržba lesních porostů (likvidace škod-kůrovec), zalesňování

- těžba dle ceny dřeva

PH, S

2. Projekty:

- passport značení

- studie využití OÚ

- chodníky -projekt, příprava stavebních prací, výstavba

S, MS

3. Vzhled obce:

- údržba ploch, pravidelná prořezávka stromů v obci, výsadba

- opravy komunikací, dopravní značení

- oprava topení - OÚ

- třídění odpadů, rozšíření sběrných míst na kontejnery

- akce v obci, klub

MS, S

zastupitelé