Obecní úřad, výbory a komise obce

Základní informace

Obecní úřad Strakov

Starosta obce: Mgr. Jan Janypka
Místostarosta obce: Radka Kadlecová

Adresa:
OBEC Strakov
Strakov čp.3, 570 01 Litomyšl

IČO: 00277410, NEPLÁTCE DPH

tel./fax: 461 639 257
e-mail: ou.strakov@tiscali.cz
www: http://www.strakov.cz

Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 18:30 - 19:30
 

Zastupitelé a jejich funkce

- Funkce - - Jméno a příjmení -
starosta: Mgr. Jan Janypka
místostarostka: Radka Kadlecová
člen OZ: Lukáš Štarman
člen OZ: František Stráník
člen OZ: Jan Kodýtek
člen OZ: Petra Vostárková
člen OZ: Josef Kopecký

Organizační struktura obecního úřadu

Mgr. Jan Janypka starosta
Radka Kadlecová místostarostka
Jaroslava Buřvalová

účetní, mzdy, administrativní pracovnice,

pokladní, evidence obyvatel

Kontrolní, finanční výbor a další výbory:

 

Kontrolní výbor: Předseda Stráník F.
Člen Křemenák J.
Člen Křemenáková V.
Finanční výbor: Předseda Kopecký J.
Člen RNDr. Kárská M.
Člen Stříteská L.
Výbor údržby a správy obce: Předseda Štarman L.
Člen Kadlecová R.
Člen Janecký L.
Výbor kulturní a sociální: Předseda Vostárková P.
Člen Pechancová M.
Člen Kadlecová R.
Výbor povodňový, požární a jiné bezpečnosti obce: Předseda Mgr. Janypka J.
Člen Tauer S.
Člen Tauer A. ml.
Výbor správy lesa a pozemků: Předseda Kodýtek J.
Člen Mgr. Jan Janypka
Člen Ing. Havranová L.