Odkazy

Pardubický kraj pomáhá podnikatelům

https://mailchi.mp/202e34426ac9/p-pink-newsletter-duben-2021?e=c891fe7641

 

Město Litomyšl

tel: 461 653 333
www.litomysl.cz
mesto@litomysl.cz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mikroregion Litomyšlsko

tel: 461 612 006
www.litomyslsko.cz
jan.janecek@litomysl.cz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mikroregion Maštale

tel: 469 319 413
www.mastale.cz
mastale@mastale.cz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Odkazy na státní úřady

Min. dopravy a spojů
Min. financí
Min. kultury
Min. obrany
Min. pro místní rozvoj
Min. zemědělství
Min. životního prostředí
Min. práce a sociálních věcí
Min. průmyslu a obchodu
Min. spravedlnosti
Min. školství, mládeže a tělovýchovy
Min. vnitra
Min. zahraničních věcí
Min. zdravotnictví