Obec Strakov

Přejít na obsah
VYHLEDÁVÁNÍ
KONTAKT

OBEC Strakov
Strakov čp.3
570 01 Litomyšl

tel./fax: 461 639 257

e-mail: obec@strakov.cz

          ou.strakov@tiscali.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  18:30 - 19:30 hod.

Středa:   18:30 - 19:30 hod.
 

INFORMACE PRO OBČANY od starosty obce Strakov

Vážení spoluobčané,

situace v naší zemi ohledně virové nákazy má velmi překotný vývoj. Předpokládám, že všichni sledují média, důležité informace jsou na stránkách Pardubického kraje, města Litomyšl a samozřejmě na dalších adresách sociálních sítí (včetně obecních stránek)

Některé důležité informace:

  1. Pokud možno čiňme co nejvíce opatření na základě doporučení vedení státu

  2. Nejbližší informace z našeho okolí má starosta Litomyšle a  Bezpečnostní rada města Litomyšl

  1.  V případě nutné potřeby jsou telefonní čísla starosty 737 289 775 a místostarostky 725 427 641

  2. Prosím omezme úřední záležitosti jen na nezbytné věci a nejlépe po předchozí domluvě

  3. Se starostou Janova jsme domluveni na možnosti dovážky a výdeje obědů (Rychta – paní Burešová, tel. 739 970 871)- (je možnost osobního odběru obědů do vlastních nádob v době od 11,00 do 14,00 hod.) a možnosti dovozu nákupů potravin (paní Vrchotová – 731 563 765)

  4. Upozorňujeme, že je omezena autobusová doprava a činnost řady institucí  - takže jen neodkladné záležitosti a buďme prosím trpěliví

  5. V případě naléhavé potřeby či při důležitých okolnostech volejte starostu či místostarostku – telefony výše   

 

Přeji nám všem, abychom vše zvládli co nejlépe!!!

Strakov 16. 3. 2020                              Mgr. Jan Janypka

                                                                Starosta obce Strakov v.r.

Vláda vyhlásila na 30 dnů kvůli výskytu koronaviru nouzový stav na celém území Česka. Platí od čtvrtka 12. 3. od 14:00. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel. Kabinet také rozhodl o zpřísnění opatření. Od pátečního rána 13.3. vláda zakázala mimo jiné veřejné i soukromé akce s účastí přesahující 30 osob.

- veškeré aktuální informace na webu  www.pardubickykraj.cz popřípadě na www.pardubickykraj.cz/koronavirus .


29. února 2020 - DODRŽOVÁNÍ HYGYENICKÝCH ZÁSAD- PREVENCE NÁKAZY

1. ledna 2020 - Poplatek za komunální odpad na rok 2020 a poplatek za psa

Poplatek - KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSI    

Poplatek mohou občané uhradit hotově na Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo bankovním převodem na účet č. 13022591/0100,  variabilní symbol  č.p./č.ev./2020, nebo do zprávy pro příjemce - jméno.

Výše poplatku za KO je pro rok 2020   500,00 Kč/osoba nebo rekreační objekt.

Výše poplatku za psa je  pro rok 2020 100,00 Kč za psa a 150,00 Kč za každého dalšího.

Pro bližší informace pište na e-mail: obec@strakov.cz

24. května 2019 - FOTOMAPA OBCE - naše obec jako "malovaná"

klikněte zde: http://www.malovane-mapy.cz/mapy/strakov.html

6. června 2016 - BIOODPAD A KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Povolování kácení dřevin v obci Strakov

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku (např. břehový porost vodního toku, rybníka) nebo stromořadí, se nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin (nálety, keře), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území a evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Žádost o povolení kácení dřevin v obci Strakov se podává na Obecní úřad Strakov. O povolení kácení žádá vlastník (příp. vlastníci) pozemku, kde dřeviny požadované ke kácení rostou, nebo osoba, která je k tomu vlastníkem zplnomocněna.

Žádost o povolení k zásahu do břehového porostu rybníků a vodních toků (např. kácení dřevin), se podává na odbor životního prostředí MěÚ Litomyšl. Poté se podá na Obecní úřad Strakov žádost o povolení jednotlivých dřevin, pokud to zákonné předpisy vyžadují, tj. podle výše uvedených kritérií a)-d).

2. ledna 2014 - Nový mapový portál

Máme nový mapový portál. Vyzkoušet ho můžete zde.

AKTUALITY

29. února 2020

...

1. ledna 2020

Poplatek - KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSI     Poplatek mohou občané uhradit...

24. května 2019

klikněte zde:...

6. června 2016

Povolování kácení dřevin v obci Strakov Povolení ke kácení dřevin, za...

2. ledna 2014

Máme nový mapový portál. Vyzkoušet ho můžete...
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ http://www.regrafika.czProhlášení o přístupnosti