Obec Strakov

Přejít na obsah
VYHLEDÁVÁNÍ
KONTAKT

OBEC Strakov
Strakov čp.3
570 01 Litomyšl

tel./fax: 461 639 257

e-mail: obec@strakov.cz

          ou.strakov@tiscali.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  18:30 - 19:30 hod.

Úterý:        9:00 - 11.00 hod.

Středa:   18:30 - 19:30 hod.
 

AKTUÁLNĚ

16. června 2018 - Pozvánka- 140.výročí založení SDH Čistá

Sbor dobrovolných hasičů v Čisté Vás srdečně zve na 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Čisté, spojené se setkáním rodáků. Akce se uskuteční v sobotu dne 16. 6. 2018 od 13:00 hod. na fotbalovém hřišti v Čisté u Litomyšle, pouze v případě velmi nepříznivého počasí v Kulturním domě v Čisté.

Hlavní odpolední program:

Od 13:00 hod. slavnostní průvod s moravskou dechovou kapelou STŘÍBRŇANKA

Od 14:00 – 15:30 hod. koncert dechové kapely STŘÍBRŇANKA

Od 17:00 – 18:00 hod. koncert kapely ABBA revival Pop Star

Od 19:00 – 03:00 hod. taneční zábava s kapelou MIX

 

Bohaté občerstvení, atrakce pro děti a další drobný doprovodný program zajištěn

Vstupné dobrovolné

29. dubna 2018 - Poplatek za komunální odpad na rok 2018 a poplatek za psa

Poplatek mohou občané uhradit hotově na Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo bankovním převodem na účet č. 13022591/0100,  variabilní symbol  č.p./č.ev./2018, nebo do zprávy pro příjemce - jméno.

Výše poplatku za KO je pro rok 2018  500,00 Kč/osoba nebo rekreační objekt.

Výše poplatku za psa je  pro rok 2018 100,00 Kč za psa a 150,00 Kč za každého dalšího.

Pro bližší informace pište na e-mail: obec@strakov.cz

6. června 2016 - BIOODPAD A KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Povolování kácení dřevin v obci Strakov

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku (např. břehový porost vodního toku, rybníka) nebo stromořadí, se nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin (nálety, keře), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území a evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

 

Žádost o povolení kácení dřevin v obci Strakov se podává na Obecní úřad Strakov. O povolení kácení žádá vlastník (příp. vlastníci) pozemku, kde dřeviny požadované ke kácení rostou, nebo osoba, která je k tomu vlastníkem zplnomocněna.

Žádost o povolení k zásahu do břehového porostu rybníků a vodních toků (např. kácení dřevin), se podává na odbor životního prostředí MěÚ Litomyšl. Poté se podá na Obecní úřad Strakov žádost o povolení jednotlivých dřevin, pokud to zákonné předpisy vyžadují, tj. podle výše uvedených kritérií a)-d).

2. ledna 2014 - Nový mapový portál

Máme nový mapový portál. Vyzkoušet ho můžete zde.

AKTUALITY

16. června 2018

Sbor dobrovolných hasičů v Čisté Vás srdečně zve na 140. výročí založení Sboru...

29. dubna 2018

Poplatek mohou občané uhradit hotově na Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo...

6. června 2016

Povolování kácení dřevin v obci Strakov Povolení ke kácení dřevin, za...

2. ledna 2014

Máme nový mapový portál. Vyzkoušet ho můžete...
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ http://www.regrafika.czProhlášení o přístupnosti